Yıllık arşiv 2013

Protez Ameliyatı Sonrası Evde Fizik Tedavi

Protez ameliyatı sonrası evde fizik tedavi ile cerrahinin getirdiği dezavantajlardan kurtulabilirsiniz. Kireçlenme (osteoartrit), eklemdeki kıkırdak yapısının bozulmasına neden olan bir hastalıktır. Kıkırdak ve kemik yapıdaki bozulmalar sonucu kemikte şekil bozuklukları meydana gelir. İlerleyen süreç fizik tedavi ile kontrol altına alınmayacak olursa protez ameliyatına götürebilmektedir.

Protez Ameliyatı Sonrası Evde Fizik Tedavi

Kireçlenme yavaş seyirli bir hastalıktır. Ani olarak ortaya çıkmaz. Hasta eklemlerde kısıtlılık ve ağrıya sebep olur.

Kireçlenme daha çok yaşlı insanlarda görülür. 40 yaşından önce çıkma ihtimali düşüktür. 60 yaş civarı hastaların yaklaşık yarısında kireçlenme mevcuttur. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görlür.

Kireçlenme doğuştan gelen sebepler ya da daha sonra travma gibi eklem yapısında bozulmalara sebep olan yapısal bozukluklar, eklemin işleyişini bozarak hastalık gelişme riskini artırmaktadır. Aşırı kilo, eklemlere binen yükü arttırdığı için kireçlenmeye olumsuz yönde etki etmektedir. Bazı ailelerde daha fazla görülürken bazı ailelerde daha az görülmektedir. Bu da ailevi yatkınlıktan kaynaklanmaktadır. Kireçlenme, başta diz ve kalça olmak üzere omuz , el parmakları, ayak parmakları omurga gibi eklemleri de tutmaktadır.

Kireçlenme Sonrası Protez Ameliyatı

Protez ameliyatı bozulmuş, çalışmayan eklem yüzlerinin protez ile değiştirilmesidir. Vücuttaki birçok ekleme bozulduğunda protez ameliyatı yapılabilir. Ameliyat sonrası hastalar ağrısız, eklem hareket açıklıkları normal olan ve fonksiyonel bir ekleme kavuşması hedeflenir.

En sık ameliyat yapılan eklemler diz ve kalça eklemleridir. Bunun dışında omuz, el ve ayak eklemlerine protezler yerleştirilebilir. Özellikle diz ve kalça eklemlerinde kireçlenme olan hastaların bir çoğunda kilo problemi de vardır.

Protez Ameliyatı Sonrası Evde Fizik Tedavi

Ameliyat sonrası fizik tedavi 2. Günden itibaren başlaması gerekir. Fizyoterapist  sizi değerlendirdikten sonra yatak içi egzersizlere fizyoterapist eşliğinde başlanır. Hastaneden taburcu olduktan sonra yatak içi kuvvetlendirme egzersizlerine geçilir. Gerek klinikte gerek ev ortamında fizik tedavi uygulamaları fizyoterapist eşliğinde yapılmalıdır.

Dikişler alındıktan sonra fizyoterapist operasyonu yapan ortopedistle de konsülte şekilde tedavilere devam eder. Bu süreçte Fizik tedaviniz genellikle haftada 3 gün olmak üzere 3. ayın sonuna kadar devam edecektir. Fizik tedavi operasyon gibi deneyimli fizyoterapistler tarafından yapılmalıdır. Sonuç olarak kaliteli fizik tedavi tamamlayıcı en etkili faktörlerden biridir. Normal eklem hareket açıklığı kazanılması, yeterli kas kuvvetinin kazanılması hedeflenir.

Kalça protezi ve diz protezi ameliyatlarından sonra fizik tedavi uygulamaları klinikte yapılabileceği gibi ev ortamında da uzman fizyoterapistler eşliğinde yapılabilir. Gerekli fizik tedavi modaliteleri ev ortamında fizyoterapist tarafından temin edilmektedir.

Felçli Hastalarda Evde Fizik Tedavi Nasıl Yapılır? Felç Nedir?

Felç (SVO-İnme-Stroke) Nedir?

Serebrovasküler olay (SVO), inme (stroke) olarak da isimlendirilen bu klinik tablo, felçli hastalarda evde fizik tedavi rehabilitasyona en sık başvurulan sebeplerin başında gelmektedir. Beynin kontralateral hemisferini besleyen damarlarından birinin tıkanması veya yırtılması sonucu meydana gelen nöromusküler disfonksiyondur. Tek tarafta alt ve üst eksremitede (kol ve bacakta) karakteristik özellikleri olan tutulum görülür. Beyine giden damarlarda oluşan patolojik değişiklikler, travma veya serebrovasküler bazı hastalıklar, bu nörolojik tabloya sebep olabilir. Çeşitli yaş gruplarında ortaya çıkabilir, genelde kırk yaşından önce görülmez. Yaşam süresi uzadıkça felçli hasta sayısında artış görülür.

Felç Risk Faktörleri:

  • Yaş, Transient İskemik Atak
  • Hipertansiyon,
  • Obezite
  • Sedanter yaşam (Haraketsiz)
  • Diyabet
  • Kardiak bozukluklar
  • Hiperlipidemi
  • Sigara, kahve
  • Östrojen bulunduran ilaçlar

Felçli Hastalarda Evde Fizik Tedavi ve Fizik Tedavinin Önemi

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun en önemli yer tuttuğu problemlerden biri de felçtir. İnme 65 yaş üzeri popülasyonda ölümlerin %88’ini, endüstriyel ülkelerdeki tüm ölümlerin %10’unu oluşturmaktadır. İnme hastanın yaşamını önemli şekilde etkiler. Bu durum hastalarda sürekli özür oluşturarak uzun süreli bakıma ihtiyaç duymalarına sebep olabilir. İnmeden sonra kişiler çeşitli karmaşık fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlar yaşarlar.

Felçli hastalarda doğru şekilde uygulanan rehabilitasyon, aile eğitimi ve ev modifikasyonları ile hastada çok başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. İnmede fizik tedavi hastanın durumu stabil olur olmaz başlamalıdır. Hasta için lezyon geçirildikten sonra öncelikli olarak ilk 6 ay, daha sonra ilk 2 yıl klinikte ve evde fizik tedavi çok önemlidir. 2 yıldan sonrada başarılı sonuçlar elde edilebilmesine rağmen 2 yıldan sonra fizik tedaviyi sosyal güvenlik karşılamadığı için fizik tedavi bir kenara bırakılıyor. Felçli hastalarda evde fizik tedavi bu evrede hastanın uzun dönem problemlerinin ortadan kaldırılması ve sosyal hayata katılımının artırılması açısından önemlidir.

Hastalarda doğru belirlenmiş bir tedavi programı ile çok ciddi geri dönüşler sağlanabilmektedir. El fonksiyonları ve yürüme başarılı bir şekilde geri kazanılabilmektedir. Bu nedenle felçli hastalarda evde fizik tedavi bir çözüm olarak hasta ve yakınları tarafından düşünülmelidir.

Bel Ağrısı, Bel Neden Ağrır? Bel Ağrısı Tedavisi

Bel ağrısı çağımızın hastalığıdır. İnsanların %90’ı hayatlarının bir bölümünde iş gücünü düşürecek derecede ağrılı ve fonksiyon kaybına neden olan bel ağrısı geçirmişlerdir. Bel  ağırısı zaman zaman yürümeyi zorlaştırır, fizyolojik yürümeyi bozar, hareketi kısıtlar, oturmayı ve çeşitli pozisyonlarda yatmayı imkansız kılar. Bu nedenle belin anatomik yapısının ve fizyolojik işleyişinin normalliği, fonksiyonel bir yaşam için çok önemlidir.

Bel Anatomisi (Lumbar Omurga Anatomisi)bel omurga anatomisi
Bu bölgeder lumbar vertebra denen 5 adet omur vardır. Bu omurların birleşmesiyle oluşan kanaldan omurilik geçer. Omurilikten yine omurların oluşturduğu sinir çiftleri çıkar, kas ve dermatomları innerve eder. İki omurun arasında bu omurları birleştiren intervertebral disk denen diskler bulunur.

Omurganın boyunun yaklaşık dörtte birini intervertebral diskler oluşturur. Sıklıkla şok absorban özellikli olarak tanımlanırlar ve yüklerin bir omurgadan diğer omurgaya aktarılmasına izin verirler. İntervertebral diskler aynı zamanda omurgada küçük hareketlere izin vererek toplamda daha büyük ve etkili hareketleri oluştururlar.

Omurlar birlerine diskin yanında bir çok ligamant ile bağlıdırlar. Omurganın ve diskin stablizasyonunda yer edinirler, anormal esnek hareketleri önlerler. Bu omurga ve omurilik için koruyucu etki sağlar.

Omırganın etrafı ise kaslar ile sarılırdır, omurganın hareketi bu kaslarla sağlanır. Stabilizör ve koruyucu etkileri vardır.

Bel fonksiyonel anatomisi en temel anlamda bu şekide özetlenebilir. Peki bel neden ağrır?

Kas Kökenli Ağrılar
İstirahatle geçen bel ağrılarının bir çoğu kas kökenli olabilir. Yorucu hareketler kaslarda yorgunluk ağrıları oluşturabilir. Ergonomik yük taşıma da çok önemlidir. Ağır yük taşıma, ani hareket ve yük kaldırmalar kaslarda ani gerilmelere ve hasara sebep olabilir.

Mekanik Bel Ağrıları
Kas, bağ ve eklem kaynaklı olabilir. Fiziksel aktivite ile artış gözlenir ve istirahat ile azalır. Faset eklemlerde blokaj oluşabilir, böyle durumlarda manuel terapi konusunda uzman fizyoterapist tarafından blokajlı eklemlerin manipüle edilmesi ağrıyı büyük oranda dindirecek ve hastaya rahatlık sağlayacaktır.

Postür Bozukluğu (Kötü Postür, Kötü Duruş)
Postür, vücudun her bir bölümünün, kendisine bitişik segmente ve bütün ve vücuda oranla en uygun pozisyonda yerleştirilmesidir. Fizyolojik ve biomekanik açıdan bakıldığında iyi postür ,minimum çaba ile vücutta maksimum yeterliliği sağlayan duruşa denir. Vücut ve eklemler iyi postürde en sağlıklı pozisyonlarda durur ve enerji tüketiminde tasarruf vardır. Kötü postür vücudun biyomekaniğini bozar, sürekli kötü postürde eklem ve kas ağrıları ortaya çıkar, dejenerasyonlara sebep olabilir. Kötü postür postür egzersizleriyle düzeltilebilir. Böyle bir kişi fizyoterapist tarafından değerlendirilmeli, egzersiz programı reçetelendirmelidir.

Bel Fıtığı (Lumbal Disk Hernisi) ve İntervertebral Diskin Dejenaratif Hastalıkları
Bel fıtığı intervertebral diskin ağır kaldırma, ani hareket vb sebeplerle veya zaman içinde yıpranmasıyla disk çekirdeğinin annulus fibrozusuda yırtık oluşturarak dışarı doğru fıtıklaşmasıyla ortaya çıkar. Sinir kökü basısı sebebiyle siyatik ağrısını ortaya çıkartabilir. Yukarda saydığımız sorunlar daha masum kalırken bel fıtığı ve diskin dejenaratif hastalıkları mutlaka uzman hekim tarafından görülmelidir. Hekimin kararına göre cerrahi müdahale uygulanabilir veya fizik tedavi görülebilir.

Bel Kayması (Spondilolisiz ve Spondilolistezis)
Beldeki omurgaların birbiri üzerinde kaymış olursa bu omurgalar üzerindeki düz çizgi bozulur. Bunun sonucunda omurgalardan biri diğerine göre doğru daha öne çıkar. Bu olaya bel kayması adı verilir. Kayan omur spinal korda bası yapım ağrı ve bacaklarda uyuşma ortaya çıkabilir. Geceleri bacaklara sık kramp girmesi, bel kaymasının sonucunda gelişiyor olabilir.