Aylık arşiv 16 Eylül 2013

Bel Ağrısı, Bel Neden Ağrır? Bel Ağrısı Tedavisi

Bel ağrısı çağımızın hastalığıdır. İnsanların %90’ı hayatlarının bir bölümünde iş gücünü düşürecek derecede ağrılı ve fonksiyon kaybına neden olan bel ağrısı geçirmişlerdir. Bel  ağırısı zaman zaman yürümeyi zorlaştırır, fizyolojik yürümeyi bozar, hareketi kısıtlar, oturmayı ve çeşitli pozisyonlarda yatmayı imkansız kılar. Bu nedenle belin anatomik yapısının ve fizyolojik işleyişinin normalliği, fonksiyonel bir yaşam için çok önemlidir.

Bel Anatomisi (Lumbar Omurga Anatomisi)bel omurga anatomisi
Bu bölgeder lumbar vertebra denen 5 adet omur vardır. Bu omurların birleşmesiyle oluşan kanaldan omurilik geçer. Omurilikten yine omurların oluşturduğu sinir çiftleri çıkar, kas ve dermatomları innerve eder. İki omurun arasında bu omurları birleştiren intervertebral disk denen diskler bulunur.

Omurganın boyunun yaklaşık dörtte birini intervertebral diskler oluşturur. Sıklıkla şok absorban özellikli olarak tanımlanırlar ve yüklerin bir omurgadan diğer omurgaya aktarılmasına izin verirler. İntervertebral diskler aynı zamanda omurgada küçük hareketlere izin vererek toplamda daha büyük ve etkili hareketleri oluştururlar.

Omurlar birlerine diskin yanında bir çok ligamant ile bağlıdırlar. Omurganın ve diskin stablizasyonunda yer edinirler, anormal esnek hareketleri önlerler. Bu omurga ve omurilik için koruyucu etki sağlar.

Omırganın etrafı ise kaslar ile sarılırdır, omurganın hareketi bu kaslarla sağlanır. Stabilizör ve koruyucu etkileri vardır.

Bel fonksiyonel anatomisi en temel anlamda bu şekide özetlenebilir. Peki bel neden ağrır?

Kas Kökenli Ağrılar
İstirahatle geçen bel ağrılarının bir çoğu kas kökenli olabilir. Yorucu hareketler kaslarda yorgunluk ağrıları oluşturabilir. Ergonomik yük taşıma da çok önemlidir. Ağır yük taşıma, ani hareket ve yük kaldırmalar kaslarda ani gerilmelere ve hasara sebep olabilir.

Mekanik Bel Ağrıları
Kas, bağ ve eklem kaynaklı olabilir. Fiziksel aktivite ile artış gözlenir ve istirahat ile azalır. Faset eklemlerde blokaj oluşabilir, böyle durumlarda manuel terapi konusunda uzman fizyoterapist tarafından blokajlı eklemlerin manipüle edilmesi ağrıyı büyük oranda dindirecek ve hastaya rahatlık sağlayacaktır.

Postür Bozukluğu (Kötü Postür, Kötü Duruş)
Postür, vücudun her bir bölümünün, kendisine bitişik segmente ve bütün ve vücuda oranla en uygun pozisyonda yerleştirilmesidir. Fizyolojik ve biomekanik açıdan bakıldığında iyi postür ,minimum çaba ile vücutta maksimum yeterliliği sağlayan duruşa denir. Vücut ve eklemler iyi postürde en sağlıklı pozisyonlarda durur ve enerji tüketiminde tasarruf vardır. Kötü postür vücudun biyomekaniğini bozar, sürekli kötü postürde eklem ve kas ağrıları ortaya çıkar, dejenerasyonlara sebep olabilir. Kötü postür postür egzersizleriyle düzeltilebilir. Böyle bir kişi fizyoterapist tarafından değerlendirilmeli, egzersiz programı reçetelendirmelidir.

Bel Fıtığı (Lumbal Disk Hernisi) ve İntervertebral Diskin Dejenaratif Hastalıkları
Bel fıtığı intervertebral diskin ağır kaldırma, ani hareket vb sebeplerle veya zaman içinde yıpranmasıyla disk çekirdeğinin annulus fibrozusuda yırtık oluşturarak dışarı doğru fıtıklaşmasıyla ortaya çıkar. Sinir kökü basısı sebebiyle siyatik ağrısını ortaya çıkartabilir. Yukarda saydığımız sorunlar daha masum kalırken bel fıtığı ve diskin dejenaratif hastalıkları mutlaka uzman hekim tarafından görülmelidir. Hekimin kararına göre cerrahi müdahale uygulanabilir veya fizik tedavi görülebilir.

Bel Kayması (Spondilolisiz ve Spondilolistezis)
Beldeki omurgaların birbiri üzerinde kaymış olursa bu omurgalar üzerindeki düz çizgi bozulur. Bunun sonucunda omurgalardan biri diğerine göre doğru daha öne çıkar. Bu olaya bel kayması adı verilir. Kayan omur spinal korda bası yapım ağrı ve bacaklarda uyuşma ortaya çıkabilir. Geceleri bacaklara sık kramp girmesi, bel kaymasının sonucunda gelişiyor olabilir.