Felçli Hastalarda Evde Fizik Tedavi Nasıl Yapılır? Felç Nedir?

Felçli Hastalarda Evde Fizik Tedavi Nasıl Yapılır? Felç Nedir?

Felç (SVO-İnme-Stroke) Nedir?

Serebrovasküler olay (SVO), inme (stroke) olarak da isimlendirilen bu klinik tablo, felçli hastalarda evde fizik tedavi rehabilitasyona en sık başvurulan sebeplerin başında gelmektedir. Beynin kontralateral hemisferini besleyen damarlarından birinin tıkanması veya yırtılması sonucu meydana gelen nöromusküler disfonksiyondur. Tek tarafta alt ve üst eksremitede (kol ve bacakta) karakteristik özellikleri olan tutulum görülür. Beyine giden damarlarda oluşan patolojik değişiklikler, travma veya serebrovasküler bazı hastalıklar, bu nörolojik tabloya sebep olabilir. Çeşitli yaş gruplarında ortaya çıkabilir, genelde kırk yaşından önce görülmez. Yaşam süresi uzadıkça felçli hasta sayısında artış görülür.

Felç Risk Faktörleri:

 • Yaş, Transient İskemik Atak
 • Hipertansiyon,
 • Obezite
 • Sedanter yaşam (Haraketsiz)
 • Diyabet
 • Kardiak bozukluklar
 • Hiperlipidemi
 • Sigara, kahve
 • Östrojen bulunduran ilaçlar

Felçli Hastalarda Evde Fizik Tedavi ve Fizik Tedavinin Önemi

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun en önemli yer tuttuğu problemlerden biri de felçtir. İnme 65 yaş üzeri popülasyonda ölümlerin %88’ini, endüstriyel ülkelerdeki tüm ölümlerin %10’unu oluşturmaktadır. İnme hastanın yaşamını önemli şekilde etkiler. Bu durum hastalarda sürekli özür oluşturarak uzun süreli bakıma ihtiyaç duymalarına sebep olabilir. İnmeden sonra kişiler çeşitli karmaşık fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlar yaşarlar.

Felçli hastalarda doğru şekilde uygulanan rehabilitasyon, aile eğitimi ve ev modifikasyonları ile hastada çok başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. İnmede fizik tedavi hastanın durumu stabil olur olmaz başlamalıdır. Hasta için lezyon geçirildikten sonra öncelikli olarak ilk 6 ay, daha sonra ilk 2 yıl klinikte ve evde fizik tedavi çok önemlidir. 2 yıldan sonrada başarılı sonuçlar elde edilebilmesine rağmen 2 yıldan sonra fizik tedaviyi sosyal güvenlik karşılamadığı için fizik tedavi bir kenara bırakılıyor. Felçli hastalarda evde fizik tedavi bu evrede hastanın uzun dönem problemlerinin ortadan kaldırılması ve sosyal hayata katılımının artırılması açısından önemlidir.

Hastalarda doğru belirlenmiş bir tedavi programı ile çok ciddi geri dönüşler sağlanabilmektedir. El fonksiyonları ve yürüme başarılı bir şekilde geri kazanılabilmektedir. Bu nedenle felçli hastalarda evde fizik tedavi bir çözüm olarak hasta ve yakınları tarafından düşünülmelidir.

Yazar hakkında

Uzm. Fzt. Onur Ertuğrul administrator

  Bir cevap yazın