Evde Fizik Tedavi Aleti ve Cihazı

Evde yapılan fizik tedavi uygulamalarında bir çok alet ve cihaz kullanılabiliyor. Bu ekipmanlara dair bir takım bilgileri derledik.

TENS Cihazı (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)

TENS ve NMES akımlarını uygulayabileyen bir evde fizik tedavi cihazı.

TENS cihazı, deri üzerine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla kontrollü ve düşük gerilimli elektrik akımının sinir sistemini uyarmasıyla gerçekleştirilir. Cilt üzerinden gelen nöro uyarı, kapı kontrol teorisine göre o bölgeden gelen uyarıyı bloke eder. Bu sayede ağrı algısı ortadan kalkar, analjezik (ağrı kesici) bir etki ortaya çıkar.

NMES Cihazı (Neuromuscular Electrical Stimulation)

TENS cihazında olduğu gibi deri üzerine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla uygulanır. Uygulanan kasta kontraksiyon ortaya çıkartır. Nörolojik ve musküler düzeyde, problem olduğu düşünlen kasta gelişim sağlanmasına yardımcı olur.

Günümüzde NMES ve TENS iki farklı cihaza gerek kalmadan tek cihaz üzerinden uygulanabilmektedir. NMES, TENS, ultrason, kısa dalga diatermi vb. cihazlar genel anlamda “Elektroterapi Cihazları” adı altında anılmaktadır. Hastalar tarafından “evde fizik tedavi cihazı” olarak bilinmektedir.

Elektroterapiyi Hastaya Kim Uygulamalı?

Elektroterapi cihazları (evde fizik tedavi aleti), kullanılan cihazlardaki akım türü/şiddeti hastaya ve hastalığa özel olarak seçililmesi gerektiğinden, klinik bilgisi ve yetkinliği olan fizyoterapist tarafından veya fizyoterapist gözetiminde FTR teknikerleri tarafından uygulanmalıdır.

Gerçekten Faydalı mı?

Elektroterapi doğru uygulandığında, fizyoterapistin işini kolaylaştırmakta ve hastaya ciddi katkılar sağlamaktadır. Maharetin cihazda değil, doğru tercihi yapan fizyoterapistte olduğu da unutulmamalıdır. Bir çok farklı klinik vakada elektroterapi cihazlarının olumlu sonuçlar verdiği yüzlerce farklı çalışmada gösterilmiştir.

Graston Tools / Aletli Yumuşak Doku Mobilizasyonu

Genel olarak Graston Tools olarak bilinen yumuşak doku mobilizasyonu aletinin bir parçası.

Graston olarak yaygın olarak bilinse de aslında bu bir markadır. Bilimsel litaratürde aletli yumuşak doku mobilizasyonu olarak geçer. Bir manuel terapi şeklidir. Cilde alet yardımıyla özel masaj / kazıma manevraları içeren bir dizi manuel terapi yaklaşımından biridir.

Uygulamalar yumuşak doku üzerine yapılır. Kas, fasya, tendon, skar doku üzerinde etkisini gösterir. Bu dokuların hareketliliği ve esnekliğini arttırabilir. Uygulanan yönteme göre dolaşım ve enflamatuvar etkileri de vardır.

Kuru İğne Çeşitleri

Akupunktur iğnesi olarak da bilinen farklı boylardaki kuru iğneler.

İğnelenme fikri çoğu hastaya ürkütücü gelse de aslında oldukça güvenli bir tedavi yöntemi olarak tercih edilir kuru iğneleme. İğnelerin ince yapısından dolayı vücuda nüfuzu kolayca gerçekleşir. Hastada ağrı, acı, hassasiyet gibi durumlar pek görülmez. Belirli kas iskelet sistemi rahatsızlarında güzel sonuçlar verebilmektedir. Akupunktur ile karıştırılmamalıdır. Akupunktura göre bilimsel olarak çok daha iyi desteklenmiş bir yöntemdir.

İğnelerin ısıtılması, iğneler üzerinden çeşitli tedavi edici akımların uygulanması gibi çeşitli farklı geliştirmelere sahiptir. Yeniden enflamasyon başlatarak iyileşme mekanızmalarının tetiklenmesi ve tetik nokta uygulamaları olmak üzere 2 farklı perspektif üzerinden tedaviye dahil edilebilir.

Kupa Terapisi ve Aletleri

Kupa terapisi aletleri: çeşitli boylarda kupalar ve pompa

Farklı uygulama şekilleri arasında ülkemizde fizyoterapistler tarafından yaygın şekilde fotoğrafta görülen aletler ile uygulanır. Bu aletler hacamat uygulamalarında da kullanılmaktadır. Kupalarda pompa yardımıyla havanın bir kısmı tahliye edilir. Bu da cilt üzerinde vakum etkisi oluşturur. Ağrı reseptörleri üzerindeki basınç değişimi ağrıda azaltma etkisi ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca bu vakum etkisi miyofasiyal gevşeme sağlayabiliyor. Tek başına mucizevi sonuçlar vermese de zararsız ve kolay uygulanması sebebiyle sevilen bir destek yöntem.

Kinezyolojik Bantlar, Rijit Bantlar, Elastik Bandajlar

2 farklı boyda elastik bant.

Kinezyolojik bantlama, rijit bantlama ve elastik bandajların birbirlerinden farklı kullanım alanları ve uygulama teknikleri vardır. Bu ekipmanlar genelde farklı senaryolarda bir hareketi desteklemek, bir hareketi sınırlamak veya engellemek gibi amaçlarla kullanılabilir. Fizyoterapistin klinik terchihlerine göre uygulanır.