Evde Fizik Tedavi Aleti ve Cihazı

CefarCompex_Physio5_Illustration_LO TENS Cihazı (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)
TENS cihazı, deri üzerine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla kontrollü ve düşük gerilimli elektrik akımının sinir sistemini uyarmasıyla gerçekleştirilir. Cilt üzerinden gelen nöro uyarı, kapı kontrol teorisine göre o bölgeden gelen uyarıyı bloke eder. Bu sayede ağrı algısı ortadan kalkar, analjezik (ağrı kesici) bir etki ortaya çıkar.

NMES Cihazı (Neuromuscular Electrical Stimulation)
TENS cihazında olduğu gibi deri üzerine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla uygulanır. Uygulanan kasta kontraksiyon ortaya çıkartır. Nörolojik ve musküler düzeyde, problem olduğu düşünlen kasta gelişim sağlanmasına yardımcı olur.

Günümüzde NMES ve TENS iki farklı cihaza gerek kalmadan tek cihaz üzerinden uygulanabilmektedir. NMES, TENS, ultrason, kısa dalga diatermi vb. cihazlar genel anlamda “Elektroterapi Cihazları” adı altında anılmaktadır. Hastalar tarafından “evde fizik tedavi cihazı” olarak bilinmektedir.

Elektroterapiyi Hastaya Kim Uygulamalı?
Elektroterapi cihazları (evde fizik tedavi aleti), kullanılan cihazlardaki akım türü/şiddeti hastaya ve hastalığa özel olarak seçililmesi gerektiğinden, klinik bilgisi ve yetkinliği olan fizyoterapist tarafından veya fizyoterapist gözetiminde FTR teknikerleri tarafından uygulanmalıdır.

Gerçekten Faydalı mı?
Elektroterapi doğru uygulandığında, fizyoterapistin işini kolaylaştırmakta ve hastaya ciddi katkılar sağlamaktadır. Maharetin cihazda değil, doğru tercihi yapan fizyoterapistte olduğu unutulmamalıdır. İşte felçli hastalarda kullanımıyla ilgili bir bilimsel makaleden alıntı:
xxx